luieren

Uitstelgedrag verminderen? 3 tips voor In Timers

Een In Time persoon is zich van iedereen het minst bewust van tijd. Ze kan er heerlijk in verdwijnen en er ook vreselijk in verdwalen. Ze zal sneller vergeten om iets te doen en komt vaak (veel) te vroeg of (veel) te laat.

Als je dit leest is het Sinterklaasweekend alweer achter de rug. Voor mij is Sinterklaas bij uitstek het feest waarbij ik dingen uitstel... Je hebt het misschien al eens eerder van mij gehoord, maar ik heb gewoon pas vlak van te voren inspiratie voor het schrijven van gedichten 🙂 

Uitstellen heeft in jouw geval wel een groot risico, lieve In Timer. Want jouw tijdsbesef is niet erg nauwkeurig. Nu vindt iedereen het lastig om precies in te schatten hoe lang ze met een taak bezig zullen zijn, maar voor jou geldt dat nog een beetje erger. Als je dus iets uitstelt, is het risico vrij groot dat je te laat begint en dat je er in de loop daarvan merkt dat je in tijdnood komt. Als je vol stress met je taak bezig bent, is dat a. niet fijn, b. zorgt het mogelijk voor minder kwaliteit en c. het komt misschien niet op tijd af. Herken je dat?

Wishful thinking

Zoals gezegd schatten mensen hun taken eigenlijk altijd korter in dan dat ze werkelijk kosten. Dat wordt in het Engels "Planning Fallacy" genoemd: de misvatting van de plannen. Bij het inschatten van tijd maakt je brein gebruik van een aantal psychologische factoren: je brein schat in hoe belangrijk de opvallende onderdelen van de taak zijn en "priming":  hoe vaak je iets al hebt gedaan (hoe vaker je iets hebt gedaan, des te minder belangrijk je brein het vindt). Daarnaast stuurt je brein je in een bepaalde richting. Je overtuigt jezelf bijvoorbeeld dat het verschonen van de bedden écht maar 10 minuten duurt. "Wishful thinking" zeg maar.
Gelukkig zijn er wel wat dingen die je kunt doen om je tijd beter in te schatten.

Tips

De tip van mijn "In Time" - blog over te laat komen geldt hier ook: kijk vóóruit en plan àchteruit. Maar er is meer. 

  • Zorg voor DABjes: Doelgericht Af te Strepen Brokjes". Hoe kleiner de taak is, des te beter kun je inschatten hoe lang je ermee bezig zult zijn. Uit onderzoek blijkt dat dit je echt kan helpen om tijd beter in te schatten. Let op dat je deeltaken echt niet langer dan 90 minuten duren.
    Helaas vraagt dit best veel van ons brein dus als je dit de hele dag moet doen, zul je merken dat .het op enig moment niet meer goed lukt.
  • Eenvoudiger is de Tijd-verdubbelaar! Dat is - jammer genoeg - niet een of andere toverspreuk die voor meer tijd in je dag zorgt, maar een trucje: bedenk hoeveel tijd je ervoor nodig hebt en verdubbel deze in je hoofd en in je planning. ZO kom je beter in de buurt van de werkelijke tijd.
  • Omdat je brein zoekt naar hoe belangrijk de (deel)taak is, is het slim om benoemen van jouw motivatie voor deze taak. Zéker als je twee keer zoveel tijd moet inruimen dan je eerst dacht, is het belangrijk dat je jezelf een extra boost geeft om ermee aan de slag te gaan! Dus bedenk wat het je (in alle opzichten) oplevert als je de taak af hebt. Noteer dit kort en plak het op een zichtbare plek.

Zorg dat je herinnerd wordt aan de starttijd die je in gedachten had en gebruik een app (bijv. de Emphasis Flow Timer of een andere "Pomodoro*" app.

Als je beter voorbereid bent op je taak en de lengte daarvan, heb je minder de neiging om de taak uit te stellen. Dus met deze tips gaat het je lukken. 

Natuurlijk "ben" je niet alleen een In Time type. Weet je in welk type je jezelf nog meer herkent? Meld je dan even aan voor de momentjes die daarbij horen, zodat je nog meer tips krijgt die bij je passen. 

Succes met plannen, Elvira

*Pomodoro is een time-management techniek. Hier vertel ik daar meer over.

later